Polacy coraz gorzej radzą sobie ze spłacaniem długów

W ciągu ostatnich lat można było odnotować dość znaczny wzrost dobrobytu. Natomiast jak pokazywały badania polskie gospodarstwa domowe nie posiadają żadnych oszczędności, a ów dobrobyt jest w znacznej mierze sfinansowany kredytem. Niestety brak poduszki finansowej sprawia że w obliczu najmniejszych trudności (na przykład utraty pracy przez jednego z członków rodziny), pojawiają się zaległości w spłatach rat. Problem tyczy się też wszelkich abonamentów i innych opłat stałych.

Odzyskiwanie długów odbywa się na wiele sposobów (sprawdź windykacja). O ile wierzycielem jest bank, firma windykacyjna nie jest potrzebna. Banki ponieważ dysponują bankowym tytułem egzekucyjnym. Inni wierzyciele muszą przejść długą drogę prawną, ażeby ich wierzytelności stały się wymagalne. Dlatego popularne jest sprzedawanie długów wyspecjalizowanym podmiotom, dzięki którym windykacja należności nie jest już dylematem pierwotnego wierzyciela.

Dłużnikami są nie tylko użytkownicy ale też firmy. Właśnie zatory płatnicze są jedną z największych przeszkód dla rozwoju polskiej gospodarki. Gdy priorytetowy wykonawca nie wywiązuje się ze indywidualnych zobowiązań, problemy ma także cały łańcuch poddostawców. Najłatwiej jest egzekwować dług w firmie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, bowiem właściciel odpowiada swoim prywatnym majątkiem (więcej windykacja małych zadłużeń). Natomiast spółki w znaczącej liczbie sytuacji mogą być tylko wydmuszkami pozbawionymi majątku. W tak zaistniałej okoliczności windykacja może być bardzo utrudniona. Aby wejść na majątek wspólników i zarządu trzeba przed sądem udowodnić im złą wolę.

Zobacz: skuteczna windykacja.