Odzyskiwanie długów

W ciągu ostatnich lat można było odnotować dość znaczny wzrost dobrobytu. Natomiast jak pokazywały badania polskie gospodarstwa domowe nie mają żadnych oszczędności, a ów dobrobyt jest w znacznej mierze sfinansowany kredytem. Na nieszczęście brak poduszki finansowej sprawia że w obliczu najmniejszych trudności (np utraty pracy przez jednego z członków rodziny), ukazują się zaległości w spłatach rat. Problem dotyczy również wszelkich abonamentów i innych opłat stałych.

Odzyskiwanie długów odbywa się na wiele sposobów (sprawdź ściąganie długów). O ile wierzycielem jest bank, firma windykacyjna nie jest potrzebna. Banki ponieważ dysponują bankowym tytułem egzekucyjnym. Inni wierzyciele muszą przejść długą drogę prawną, aby ichniejszym wierzytelności stały się wymagalne. Dlatego popularne jest sprzedawanie długów wyspecjalizowanym podmiotom, dzięki którym windykacja należności nie jest już dylematem pierwotnego wierzyciela.

Dłużnikami są nie tylko konsumenci niemniej jednak również firmy. W chwili obecnej zatory płatnicze są jedną z największych przeszkód dla rozwoju polskiej gospodarki. Kiedy główny wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, kłopoty posiada też cały łańcuch poddostawców. Najłatwiej jest egzekwować dług w firmie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, bowiem właściciel odpowiada swoim prywatnym majątkiem (więcej windykacja należności). Jednakże spółki w większości przypadków mogą być tylko wydmuszkami pozbawionymi majątku. W takim przypadku windykacja ma możliwość być bardzo utrudniona. Aby wejść na majątek wspólników i zarządu należy przed sądem udowodnić im złą wolę.

Zobacz: odzyskiwanie długów.