Kiedy nie możesz odzyskać długu

W ciągu ostatnich lat można było odnotować dość duży wzrost dobrobytu. Natomiast jak pokazywały badania polskie gospodarstwa domowe nie posiadają żadnych oszczędności, a ów dobrobyt jest w znacznej mierze sfinansowany kredytem. Niestety brak poduszki finansowej stwarza że w obliczu najmniejszych trudności (przykładowo utraty pracy przez jednego z członków rodziny), ukazują się zaległości w spłatach rat. Problem dotyczy również wszelkich abonamentów i innych opłat stałych.

Odzyskiwanie długów odbywa się na kilka sposobów (sprawdź windykacja należności). Jeżeli wierzycielem jest bank, firma windykacyjna nie jest potrzebna. Banki bowiem dysponują bankowym tytułem egzekucyjnym. Inni wierzyciele muszą przejść długą drogę prawną, żeby ichniejszym wierzytelności stały się wymagalne. Dlatego popularne jest sprzedawanie długów wyspecjalizowanym podmiotom, dzięki którym windykacja należności nie jest już problemem pierwotnego wierzyciela.

Dłużnikami są nie tylko konsumenci ale też firmy. Teraz zatory płatnicze są jedną z największych przeszkód dla rozwoju polskiej gospodarki. Gdy podstawowy wykonawca nie wywiązuje się ze osobistych zobowiązań, kwestie ma także cały łańcuch poddostawców. Najłatwiej jest egzekwować dług w firmie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ponieważ właściciel odpowiada swoim prywatnym majątkiem (więcej firma windykacyjna). Jednak spółki w większości sytuacji mogą być jedynie wydmuszkami pozbawionymi majątku. W takim przypadku windykacja może być bardzo utrudniona. Aby wejść na majątek wspólników i zarządu należy przed sądem udowodnić im złą wolę.

Zobacz: windykacja małych zadłużeń.